rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny jako dowód w sądzie

Rezonans magnetyczny (MRI) to potężne narzędzie medyczne, które pomaga diagnozować i leczyć wiele różnych schorzeń. Coraz częściej jest też wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym. Dokładność i nieinwazyjny charakter MRI sprawia, że jest to idealna technologia do składania wiarygodnych zeznań na sali sądowej. Wykorzystanie MRI jako dowodu w systemie prawnym stale rośnie w ciągu ostatniej…Continue reading Rezonans magnetyczny jako dowód w sądzie