lista biegłych sądowych kraków

Lekarz jako biegły sądowy

Lekarze to najbardziej liczna grupa biegłych sądowych. To właśnie ci specjaliści są najczęściej proszeni o ekspertyzy. Co więcej, ich obecność w czasie postępowania sądowego jest nierzadko koniecznością. Za każdym razem ekspertów do sprawy powołuje sędzia, ale w niektórych obowiązek to nie tylko jego wola, ale też obowiązek. Warto przy tym podkreślić, że Sądy Okręgowe na terenie całej Polski apelują, by lekarze zgłaszali się do Prezesów Sądów Okręgowych o rozpatrzenie ich wniosku o wpisanie na listę biegłych sądowych. Nadal takich specjalistów jest zbyt mało, przez co postępowania sądowe ciągną się często przez długie lata. Sprawdź, w jakich sprawach uczestniczy zazwyczaj biegły sądowy lekarz i jakie znaczenie dla sprawy ma jego opinia.

 

Rozwód

Biegły sądowy często pojawia się na sprawach rozwodowych. Gdy pada podejrzenie, że jedna ze stron przykładowo ma problemy psychiczne w roli biegłego może pojawić się lekarz Psychiatra. Rzadziej spotyka się ich gdy jest rozwód za porozumieniem stron.

 

Orzeczenia lekarskie

Lekarz zostaje powołany do sprawy sądowej w rozmaitych przypadkach. Najczęściej orzeka o stanie zdrowia ofiary, oskarżonego bądź świadków. Wydaje opinie zgodnie ze swoją specjalizacją.

Zadaniem sędziego jest powołanie medyka, który ma najwyższe kompetencje do wydania obiektywnej opinii w danym zakresie. Psycholog będzie orzekał o możliwości składania wiarygodnych zeznań, psychiatra o poczytalności stron postępowania. Pamiętajmy również, że wpływ na zeznania mogą mieć różnego rodzaju choroby czy przyjmowanie określonych leków. To dlatego do spraw włączani są lekarze specjalizujący się w różnych dziedzinach.

Ogrom pracy mają też Zakłady Medycyny Sądowej. Medycy nie tylko wykonują obdukcje bądź sekcje zwłok, ale przedstawiają profesjonalne ekspertyzy, które nierzadko rzucają zupełnie inne światło na sprawę i mogą stanowić główny dowód.

Co ważne, lekarza jako biegłego sądowego zawsze powołuje sędzia, ale same strony postępowania mogą o jego opinię wnioskować. W jednym procesie udział może brać jeden bądź kilku medyków o tych samych albo różnych specjalizacjach. To sędzia przyjmuje albo odrzuca wydaną opinię. Może ją odwołać nawet wtedy, gdy sam powołał biegłego.

Współpraca z małoletnimi

Lekarze biegli sądowi obowiązkowo uczestniczą w postępowaniach sądowych z udziałem dzieci. To oni opiniują w kwestii możliwości uznania ich zeznań za wiarygodne. To oni również mogą wydać opinię, zgodnie z którą małoletni nie powinien być przesłuchiwany.

Jeśli jednak zeznania dziecka mogą wesprzeć postępowanie sądowe i stanowić jeden z głównych dowodów, przesłuchanie zawsze odbywa się w obecności biegłego psychologa dziecięcego. Co więcej, przebiega w miejscu neutralnym, zawsze przyjaznym dla małoletniego. Chodzi przecież o to, by żaden czynnik nie wpływał na wiarygodność zeznań. To właśnie biegły medyk z zakresu psychologii czy psychiatrii jest w stanie stwierdzić, czy dziecko mówi prawdę, czy nie doszło do manipulacji, czy nie jest zastraszone.

Pamiętajmy, że udział w sprawach sądowych może dotyczyć lekarzy różnej specjalizacji. Tak naprawdę każdej, która funkcjonuje w zakresie medycyny. Weźmy pod uwagę, że postępowania sądowe mają różny charakter i mogą dotyczyć rozmaitych kwestii. Coraz częściej są to procesy o odszkodowania albo te, które mają na celu wyjaśnić okoliczności wypadków drogowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *